Home

Danchoicoin Development Funds

danchoicoin

Mọi nguồn thu từ Danchoicoin là phi lợi nhuận

Danchoicoin Development Funds là 1 quỹ phi lợi nhuận của Danchoicoin quản lý, quỹ được đóng góp bởi những cá nhân trong cộng đồng, nhằm mục đích phát triển cộng đồng thiết thực & hữu ích hơn.

Dưới đây là các hoạt động của quỹ:

  • Trả thưởng cho author (tác giả) có bài viết hay, chất lượng tại Danchoicoin (Chưa triển khai)
  • Trả chi phí training cho các expert về crypto, blockchain, xu hướng đầu tư hoặc các đề tài liên quan (Sắp triển khai)
  • Thuê remote developer thêm nhiều tính năng tại Danchoicoin.com (Đang triển khai)
  • Chi phí tổ chức offline hoặc các hoạt động cộng đồng của Danchoicoin (Chưa triển khai)
  • Quỹ phát triển kênh TikTok tại Danchoicoin TikTok Channel (Đang triển khai)
  • Đóng góp từ thiện (Chưa triển khai)

Để đóng góp vào quỹ, bạn gửi vào tài khoản sau:

7799123456789 - TRAN THE KHUONG - VPBANK HÀ NỘI

back to top