Những người nắm giữ Bitcoin liên tục chốt lỗ, kịch bản tương tự như tháng 5/2021

leo
eye animation image11.3k lượt xem
@danchoicoin Những người nắm giữ BTC liên tục chốt lỗ, kịch bản tương tự như tháng 5/2021. #danchoicoin #bitcoin #crypto #learnontiktok ♬ original sound - Danchoicoin

Chỉ báo trên chuỗi SOPR (tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi) cho thấy những người nắm giữ Bitcoin đã tiếp tục bán lỗ trong suốt một tháng nay. Hành vi này tương tự như những gì đã thấy trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6/2021.

SOPR là một chỉ báo cho biết liệu các đồng tiền di chuyển vào một ngày nhất định được bán lãi hay lỗ. Chỉ báo đo lường bằng cách xem xét từng đồng tiền và kiểm tra mức giá mà đồng tiền được chuyển lần cuối. Sau đó, tính toán tỷ lệ giữa giá này và giá hiện tại. Khi giá trị của chỉ báo cao hơn một, có nghĩa là những người nắm giữ hiện đang bán trung bình với mức lãi. Mặt khác, khi SOPR có giá trị nhỏ hơn một, có nghĩa là các nhà đầu tư đang chuyển Bitcoin bị thua lỗ. Cuối cùng, trường hợp giá trị của chỉ báo chính xác bằng một, nghĩa là thị trường đang hòa vốn về doanh số bán BTC.

Theo biểu đồ của nhà phân tích CryptoQuan cho thấy: Trong năm qua, Bitcoin SOPR hiện có giá trị nhỏ hơn một, có nghĩa là người nắm giữ đang bán lỗ. Xu hướng như vậy đã có một tháng nay. Đây là tình huống tương tự với những gì đã xảy ra vào tháng 5/2021, cũng ghi nhận chỉ số ở dưới mức một trong một thời gian dài.

Có thể xu hướng hiện tại của giá trị SOPR thấp sẽ tiếp tục trong một thời gian, và giống như khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 được đánh dấu bằng một thị trường gấu (thị trường sụt giảm). Do đó nếu xu hướng này lặp lại, một thị trường gấu tương tự có thể xảy ra trong tương lai gần.

back to top