Shiba Inu và Dogecoin là những memecoin nổi tiếng hơn cả Bitcoin và Ethereum ở 30 tiểu bang Hoa Kỳ

leo
eye animation image4.3k lượt xem
@danchoicoin

Shina Inu và DogeCoin là những memecoin nổi tiếng hơn cả BTC và ETH ở 30 tiểu bang Hoa Kỳ. ##danchoicoin ##crypto ##shiba ##doge

♬ original sound - Danchoicoin

Theo nghiên cứu bởi The Advisor Coach, Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) là những token được tìm kiếm nhiều nhất trên Google ở 30 tiểu bang của Hoa Kỳ, có mức độ phủ sóng hơn cả Bitcoin và Ethereum.

Trong đó, Dogecoin là token được tìm kiếm nhiều nhất ở 23 tiểu bang, bao gồm Florida, Illinois và Michigan. Shiba Inu,là loại tiền điện tử được tìm kiếm nhiều nhất ở 7 tiểu bang, bao gồm California, Texas, Nevada và Washington.

Cộng đồng Hoa Kỳ đang có sự quan tâm mạnh mẽ đến meme coins, mức độ phổ biến của chúng tăng vượt qua vài nghìn phần trăm vào năm 2021 mặc dù Bitcoin là đồng tiền vốn hoá thị trường lớn nhất, Dominance chiếm 42%, nhưng chỉ xếp hạng tìm kiếm cao nhất trong 10 tiểu bang, với Ethereum chỉ là 8 tiểu bang.

back to top