USDT đối mặt với cáo buộc nợ hàng tỷ USD tại Trung Quốc

leo
eye animation image12.8k lượt xem
@danchoicoin

USDT đối mặt với cáo buônc nợ hàng tỷ USD tại TQ. ##danchoicoin ##crypto

♬ original sound - Danchoicoin

Bloomberg BusinessWeek báo cáo rằng nhà phát hành stablecoin Tether sở hữu hàng tỷ USD thương phiếu từ các công ty lớn của Trung Quốc và có thể họ sử dụng những tài sản này để sao lưu dự trữ stablecoin của mình.

Theo các tài liệu mà Bloomberg BusinessWeek nhận được, Tether đã mở rộng khoản vay hàng tỷ đô la cho các công ty lớn của Trung Quốc. Báo cáo đã điều tra chất lượng của các tài sản hỗ trợ USDT và cáo buộc các tài sản nợ hỗ trợ dự trữ đô la của nó có thể có bản chất đáng nghi vấn.

Báo cáo tiết lộ rằng công ty stablecoin cũng đã cung cấp một khoản vay hàng tỷ đô la cho Celsius, một nền tảng lending tiền điện tử tập trung gần đây đã bị các bang Alabama, Texas và New Jersey của Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Các chứng thực công khai trước đây của Tether bao gồm các khoản tiền gửi ngắn hạn khác nhau và thương phiếu được giữ làm dự trữ để hỗ trợ cho stablecoin USDT. Trên thực tế, 30 tỷ USD nắm giữ của Tether được đầu tư vào thương phiếu, điều này trở thành một trong những người nắm giữ lớn nhất loại tài sản nợ này và đưa công ty vượt lên trên một số công ty tài chính hàng đầu.

Tether đã kịch liệt bác bỏ các tuyên bố này và cho biết rằng họ duy trì toàn bộ các khoản dự trữ hỗ trợ cho nguồn cung cấp stablecoin. Trước đó, công ty cũng đã phủ nhận việc nắm giữ bất kỳ khoản nợ nào của Evergrande và tuyên bố chỉ nắm giữ thương phiếu do các công ty xếp hạng A-2 trở lên phát hành.

back to top